ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

 • Υ. Λογική
 • ΥΙ1. Ιστορία Επιστήμης 16ος-17ος αιώνας
 • ΥΙ2. Ιστορία Επιστήμης στην Αρχαιότητα
 • ΥΙ3. Ιστορία Επιστήμης 18ος-20ος αιώνας
 • ΥΙ6. Ιστορία Μαθηματικών
 • ΥΙ4. Ιστορία της Τεχνολογίας
 • ΥΙ5. Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία

Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

 • Υ. Λογική
 • ΥΦ1. Φιλοσοφία Επιστήμης Ι
 • ΥΦ2. Φιλοσοφία της Επιστήμης II
 • ΥΦ3. Γνωσιολογία και Μεταφυσική
 • ΥΦ4. Αρχαία Φιλοσοφία
 • ΥΦ5. Νεότερη Φιλοσοφία
 • ΥΦ6. Φιλοσοφία Φυσικής
 • ΥΦ7. Φιλοσοφία Κοινωνικών Επιστημών