ΠΜΣ
Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Περισσότερα
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Σκοπός του ΠΜΣ «Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας» του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα που αφορούν 

  1. Tην κατανόηση των θεμελιωδών ιδεών στην επιστήμη και την τεχνολογία
  2. Tην κριτική θεώρηση για τον ρόλο της επιστήμης και της τεχνολογίας στις ανθρώπινες κοινωνίες του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος
  3. Tην ανάπτυξη της ικανότητάς τους να εκφέρουν υπεύθυνες γνώμες για την ερευνητική και τεχνολογική πολιτική, μέσω σχετικών ενημερωτικών διαλέξεων ή γραπτών προτάσεων για τις κατευθύνσεις που θα έπρεπε να ακολουθήσει η πολιτική αυτή.

Το ΠΜΣ στοχεύει στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στην Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, καθώς και στην προσφορά εξειδίκευσης σε νέους επιστήμονες, ώστε να καταστούν ικανοί να συμβάλουν στην οικονομική και εκπαιδευτική ανάπτυξη της χώρας.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΕκδηλώσεις στο ΕΚΠΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
17 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ