ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το ΠΜΣ ΙΦΕΤ αποτελεί συνέχεια του Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΙΦΕΤ :

ΦΕΚ ΙΦΕΤ 1996