Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατό είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τα πρώτα τρία εξάμηνα φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση εννέα (9) μεταπτυχιακών μαθημάτων από τα προσφερόμενα και, κατά το τέταρτοεξάμηνο, σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε ένα (1) μεταπτυχιακό μάθημα από τα προσφερόμενα, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ): τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών: έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, έπειτα από αίτηση του φοιτητή και απόφαση της Συνέλευσης.

Τρεις κατευθύνσεις

Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Δομή προγράμματος

Υποχρεωτικό μάθημα .Υ. Λογική. Προσφέρεται κάθε ακαδημαϊκό έτος Τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (έξι Ιστορίας της Επιστήμης και Τεχνολογίας και επτά Φιλοσοφίας της Επιστήμης) προσφέρονται μία φορά ανά δύο ακαδημαϊκά έτη.

Για την απόκτηση ΔΜΣ: 6 μαθήματα+ 4 κατ' επιλογήν μαθήματα + Διπλωματική εργασία

Υποχρεωτικά μαθήματα σε κάθε κατεύθυνση: Y, YI1 και ΥΦ1 Λογική, Ιστορία Επιστήμης 16ος-17ος αιώνας, Φιλοσοφία Επιστήμης Ι

Για την ειδίκευση Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Επιπλέον τρία (3) κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Ιστορία της Επιστήμης και τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής, τουλάχιστον δύο (2) από τα οποία πρέπει να είναι κατ' επιλογήν μαθήματα Ιστορίας της Επιστήμης.

Δηλαδή: Για την ειδίκευση Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας απαιτούνται τουλάχιστον 6 (έξι) μαθήματα Ιστορίας της Επιστήμης.

Για την ειδίκευση Φιλοσοφίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Επιπλέον τρία (3) από τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας/Φιλοσοφίας της Επιστήμης και τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής, τουλάχιστον δύο (2) από τα οποία πρέπει να είναι κατ' επιλογήν μαθήματα Φιλοσοφίας/Φιλοσοφίας της Επιστήμης.

Δηλαδή: Για την ειδίκευση Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας απαιτούνται τουλάχιστον 6 (έξι) μαθήματα Φιλοσοφίας της Επιστήμης.

Για την ειδίκευση Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της

Τεχνολογίας

Επιπλέον τρία (3) από κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα ιστορίας ή φιλοσοφίας της επιστήμης, από τα οποία ένα (1) τουλάχιστον από τα μαθήματα ιστορίας της επιστήμης και ένα από τα μαθήματα φιλοσοφίας της επιστήμης και τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής, από τα οποία πρέπει δύο (2) να είναι κατ' επιλογήν μαθήματα Φιλοσοφίας/Φιλοσοφίας της Επιστήμης και δύο (2) κατ' επιλογήν μαθήματα Ιστορίας της Επιστήμης.

Δηλαδή: για την ειδίκευση Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας απαιτούνται τουλάχιστον 4 μαθήματα Ιστορίας της Επιστήμης και 4 μαθήματα Φιλοσοφίας της Επιστήμης.

 

Αξιολόγηση

Το ακαδημαϊκό έτος διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις εβδομάδες εξετάσεων.

Για όλα τα μαθήματα, προβλέπεται επαναληπτική εξέταση το Σεπτέμβριο μετά τη λήξη κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων κ.λπ. είναι υποχρεωτική.

Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10. Η βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός 20 ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.

Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει και στην κανονική και στην επαναληπτική εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων εξετάζεται, ύστερα από αίτηση του, από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

Διπλωματική εργασία

Στο τέταρτο εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η εκπόνηση ατομικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η Συντονιστική Επιτροπή ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική.

Κάθε μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία οφείλει να έχει έκταση τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων (20.000) και το πολύ σαράντα χιλιάδων (40.000) λέξεων.

Η υποστήριξη της Διπλωματικής γίνεται κατά τη διάρκεια ειδικής ημερίδας που πραγματοποιείται τρεις φορές ανά ακαδημαϊκό έτος, δηλαδή τους μήνες Φεβρουάριο, Ιούλιο και Οκτώβριο.

Εάν τα μέλη της επιτροπής θεωρήσουν απορριπτέο το κείμενο της μεταπτυχιακής εργασίας, οφείλουν να παραδώσουν στον φοιτητή σχετικό γραπτό κείμενο, με βάση το οποίο ο φοιτητής οφείλει να βελτιώσει την εργασία του και να την υποστηρίξει εκ νέου κατά την αμέσως επόμενη ημερίδα υποστηρίξεων διπλωματικών εργασιών.

Υποχρεώσεις και δικαιώματα Μεταπτυχιακών φοιτητών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του Α' κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέχουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών ομάδων, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό του ΠΜΣ, διαλέξεις ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις του ΠΜΣ κ.ά.

Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, μετά την εισήγηση της ΣΕ, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν.2121/1993) κατά τη συγγραφή των προβλεπομένων εργασιών τους,

Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Τέλη Φοίτησης

Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των εκατό πενήντα (150,00) ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ.