ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

MASTERCLASS ‘GALEN IN THE ARABIC TRADITION’ PROF. DR. ELVIRA WAKELNIG (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΕΝΝΗΣ)