ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ ΔΙΑΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΜΣ ΙΦΕΤ