ΠΜΣ Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΙΦΕΤ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

13ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ ΙΦΕΤ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΙΦΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ ΙΦΕΤ

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 3ου ΕΤΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΘΕΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ" ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021-2022

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ι" ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021-2022