ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

YΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ "ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και των απαραιτήτων δικαιολογητικών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας». 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11:00 – 14:00 έως 31 Ιουλίου 2019 και από 19 Αυγούστου έως9 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 στις 18.00 στις Αίθουσες Διδασκαλίας του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης. 

Προκήρυξη

Αίτηση συμμετοχής

 

 

Πληροφορίες και κατάθεση δικαιολογητικών:

Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια 15771

Τηλ: 210 727 5590, 210 727 5571

elsavva@phs.uoa.gr

 

O Διευθυντής του Π.Μ.Σ

 

Ευστάθιος Ψύλλος

Καθηγητής Τμήματος ΙΦΕ ΕΚΠΑ