ΠΜΣ Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΛΟΓΙΚΗ" ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ"

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,ΤΕΧΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ"

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ"

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "SCIENCE, TECHNOLOGY, SOCIETY: ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY"

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ " ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΔΟΜΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΜΙΣΜΟΣ"

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 18ΟΣ-20ος ΑΙΩΝΑΣ"

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "SCIENCE, TECHNOLOGY, SOCIETY: BIOSCIENCES, BIOTECHNOLOGY, MEDICINE"

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΛΟΓΙΚΗ"