ΠΜΣ Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΙΦΕΤ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΜΣ ΙΦΕΤ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΛΟΓΙΚΗ» ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΙΦΕΤ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ Ε?

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024 ΠΜΣ ΙΦΕΤ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΙΦΕΤ

ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΜΣ ΙΦΕΤ